За нас

История на компанията

С помощта на над 30-годишния си инженерен опит и в партньорство със световните лидери във високите технологии – компании от САЩ и Европа, Балкантел е изпълнила проекти от национално значение, като:

 • Първата цифрова предавателна мрежа по оптика на БТК
 • Модернизация и Поддръжка на Комуникационните, Навигационните и Радарни системи на смесените Авиобази на ВВС – по стандартите на НАТО и ICAO
 • Система за единно радио-покритие на цялата територия на Република България за осигуряване на защитата на въздушното пространство
 • Първата цифрова комуникационна мрежа на ДП „Ръководство на Въздушното Движение“
 • Модернизация на сигнализацията и комуникацията на високоскоростни железопътни отсечки финансирани от ЕС

„Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. и специализирана в областта на:

 • разработване и производство на иновативни продукти и технологии;
 • системи за управление на въздушното движение и навигация на въздухоплавателни средства, с приложения в гражданската и военната авиация;
 • специализирани военни комуникационни и навигационни системи;
 • жп системи за сигнализация;
 • системи за сигурност с приложение в жп транспорта, военновъздушните сили, гражданската авиация, енергетика;
 • разработване и внедряване на собствен специализиран софтуер за комуникация и мониторинг;
 • прецизна измервателна апаратура;
 • телекомуникационни системи за граждански цели.

Компанията се е налoжила като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, производство, доставка, инсталация, интеграция, курсове на обучение, поддръжка. Изпълнила е множество проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията от стратегическо значение за страната.

Балкантел – централен офис, бул. Братя Бъкстон 68

Балкантел – развой и производство, ул. Българска Легия 1

Нашият екип

Балкантел ООД разполага с професионален екип от повече от 120 висококвалифицирани инженери и специалисти, работещи в областта на радио- и телекомуникациите, информационните и навигационни технологии, електрониката и измервателната апаратура. Компанията дължи много от постигнатите резултатите на професионализма и ентусиазма на своите служители. Основен принцип в нашата организация е изграждането на ефективни и отговорни екипи, способни да отговорят на нуждите и очакванията на широк спектър от клиенти. Ние насърчаваме нашите служители да развиват непрекъснато своите знания и умения и да разширяват своята компетентност, както чрез вътрешно-фирмено обучение, така и чрез специализирани курсове и участие в семинари в страната и чужбина. Всички наши специалисти притежават сертификати за успешно преминати курсове на обучение по инсталация, интеграция и поддръжка на телекомуникационна и навигационна апаратура. Фирмата се управлява от двамата си Управители – Христо Дурчев и Никола Дурчев.

Качество

БАЛКАНТЕЛ притежава отлични препоръки, дължащи се на висок професионализъм, надеждност и ефективност и високо качество на изпълнение и обслужване на своите клиенти.
БАЛКАНТЕЛ поддържа Интегрирана система за управление на качеството, чрез която се стреми към максимално удовлетворяване на изискванията и работа в интерес на своите клиенти.