Проекти по европейски програми

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВИ КОМУНИКАЦИИ НА ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР „РАДИС“

БАЛКАНТЕЛ ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Прочетете повече »

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В БАЛКАНТЕЛ ООД, ГР. СОФИЯ

БАЛКАНТЕЛ  ООД изпълнява проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и

Прочетете повече »

Повишаване на производствения капацитет и разширяване на експортния потенциал на Балкантел ООД

БАЛКАНТЕЛ ООД изпълнява проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 – Подобряване на производствения капацитет в МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

Прочетете повече »