Телекомуникационни решения на Балкантел за стратегическа инфраструктура

Фирма Балкантел – вашият доверен партньор при модернизирането и интегрирането на комплексни телекомуникационни решения за стратегическата ви инфраструктура. Нашият експертен опит обхваща широк спектър от най-съвременни решения и технологии. С всичко това ние осигуряваме стабилност и надеждност на вашите комуникационни системи.

Нашият технологичен опит:

IP/MPLS (интернет протокол/ многопротоколно етикетно комутиране)

IP/MPLS е силно мащабируем, протоколно-агностичен механизъм за пренос на данни. В нашите решения той се използва за създаване на интелигентни, мащаveбируеми мрежи, които ефективно управляват трафика на данни и определят приоритетите на стратегическите комуникации, като осигуряват бърз и сигурен трансфер на данни в различни мрежи.

MPLS-TP (Многопротоколно етикетно комутиране – Транспортен профил)

MPLS-TP е разширение на MPLS, предназначено специално за транспортната мрежа. Той съчетава пакетно ориентирания характер на MPLS с надеждността, предвидимата производителност и възможностите за наблюдение на традиционните транспортни мрежи, което го прави идеален за приложения в стратегическа инфраструктура.

DWDM (Уплътнение с дължина на вълната) и OTN (Оптична Транспортна Мрежа)

Технологията DWDM увеличава широчината на честотната лента на съществуващите оптични мрежи, като позволява по едно и също оптично влакно едновременното да се предават множество сигнали с данни. Всеки поток от данни се предава с индивидуална дължина на вълната, което позволява ефективно предаване на големи количества данни едновременно и независимо.

Нашите OTN решения осигуряват стабилно, високоскоростно предаване на данни през оптични влакна, включващи функции като коригиране на грешки и мониторинг на производителността за надеждни комуникации.

И двете технологии DWDM и OTN предлагат мащабируеми и надеждни решения за високопроизводителни телекомуникационни мрежи.

SDH/PDH (Синхронна цифрова йерархия/Плезиохронна цифрова йерархия)

SDH и PDH са йерархични протоколи базирани на  мултиплексиране с разделяне по време (TDM), използвани в цифровите телекомуникации. SDH предлага канали за предаване с голям капацитет и висока надеждност, докато PDH се използва в среда с по-малко изисквания към скоростта на преноса. И двата вида времево мултиплексиране играят ключова роля в системи от близкото минало и полагат стратегиите за миграция към по-нови технологии.

MSAN (Възел за достъп до високоскоростни услуги)

Технологията MSAN обединява различни технологии за достъп, като цифрова абонатна линия (DSL), оптично влакно до всеки (FTTx) и Ethernet. Това е ключов компонент при предоставянето на високоскоростен, широколентов интернет и други услуги на крайните потребители. MSAN играе ролята на шлюз между  между потребителския интерфейс на крайните устройства и опорната мрежа и обединява в себе си транспортни и интерфейси за достъп.

Комплексни решения за оптичен пренос

Специализирани сме в проектирането и внедряването на сложни оптични преносни линии. Това включва всички етапи от оптичния кабел до комплексно оптично мрежово оборудване. Решения които осигуряват високоскоростен и сигурен пренос на данни с голям капацитет за нуждите на стратегическата инфраструктура.

Решенията на Балкантел са в челните редици на телекомуникационните технологии. Предлагаме гарантирана надеждност и производителност за стратегическите и инфраструктурни системи. Нашият екип от експерти е посветен в спазването и предоставянето на най-високите стандарти за свързаност и ефективност на комуникациите.