Решението B-Guard Cyber Rack: Предефиниране на киберсигурността в критичната инфраструктура

В непрекъснато развиващата се област на комуникационни системи в областта на отбраната, енергетиката и транспорта, необходимостта от защита срещу кибер заплахи и въвеждането на стабилни политики за борба с кибератаките стана наложителна. С наследените мрежи, които преминават към модерни IP-базирани системи, уязвимостите ескалират и изискват цялостни стратегии за защита.

Разчитането само на защитни стени се оказа неадекватно срещу повишената честота на киберзаплахите. За да се противодейства на неоторизиран достъп и пробиви в мрежите, системите за ранно предупреждение и механизмите за откриване на проникване се появиха като решаващи защитни мерки. Създаването на изолируеми оперативни зони с автоматични комутатори  за изолация при сценарии на кибератаки и провеждането на редовни одити на киберсигурността са основни стратегии.

Унифицирана система за управление на мрежата подобрява оперативната видимост и контрол, наблюдавайки мрежовите активи от централни и отдалечени места. Решението B-Guard на Балкантел предлага цялостен пакет за киберсигурност, насочен към заплахи и прилагане на ефективна отбранителна стратегия. То включва резервиращи защитни стени, системи за ранно откриване и предупреждение за проникване и комутатори за изолация на мрежата и за укрепване на критични инфраструктурни активи.

Хардуерните компоненти в рамките на B-Guard Cyber Rack включват Smart Rack Control Unit, Network decoy за откриване на проникване, Network Isolation Switch за ръчно и автоматично изолиране на мрежата, Automatic Ethernet Failover Switch и устройство за защита на крайни точки за устойчивост на мрежата. Чрез добавяне на допълнителен слой за хардуерна защита, тези устройства заедно осигуряват предупреждения в реално време, изолация при сценарии за пробив и автоматична защита при отказ, осигурявайки практически непроницаема киберсигурност.

Уникалните характеристики на B-Guard се крият в автоматичното му изпълнение на защитни стратегии при откриване на пробив, наблюдение в реално време и механизми за преодоляване при срив, осигуряващи непрекъсната достъпност и устойчивост на мрежата. Този холистичен подход към киберсигурността стои като изключителен щит, защитаващ критичните инфраструктурни активи срещу кибер заплахи, пробиви и атаки, утвърждавайки B-Guard като лидер в индустрията в решенията за киберсигурност.