Железопътна сигнализация (осигурителна техника)

Модернизирани и новоизградени системи за сигнализация на повече от:

0 +

км железопътно трасе

0 +

гари и спирки

Със своя богат опит от над 30 години в областта на железопътната инфраструктура, Балкантел ООД e водеща компания в производството, интеграцията и изпълнението на проекти свързани със системите по сигнализация. Нашата компания предлага комплексни услуги и продукти, ориентирани към оптимизиране на железопътните транспортни системи.

Нашето Производство и Решения:

Балкантел ООД се гордее със собствено производство и решения, изцяло насочени към иновациите в железопътната инфраструктура. Те включват:

Захранване:

В съвременния железопътен транспорт, надеждното и ефективно токозахранване е от ключово значение за осигуряване на безопасност и плавно функциониране на инфраструктурата. В този контекст, предлагаме иновативно устройство за комплексно токозахранване, предназначено специално за стрелкови апарати, сигнали и броячи на оси и др., в железопътния сектор.


В центъра на нашето устройство за комплексно токозахранване са заложени изключително високи стандарти за безопасност. Всеки компонент, влезнал в състава на системата, е сертифициран и отговаря на най-строгите стандарти в индустрията.

Маршрутно Компютърна Централизация МКЦ:

МКЦ е технологично решение на Балкантел ООД, представляващо Маршрутно Компютърна Централизация, която обединява в себе си висока изчислителна способност и висок стандарт на безопасност. Със своя универсален интерфейс, този продукт не само управлява и координира всички външни обекти в железопътната инфраструктура, като светофори, стрелки и броячи на оси, но и гарантира плавното и безпроблемно движение на влаковете.

МКЦ разполага с най-високия стандарт на безопасност SIL 4 и структурна надеждност 2 пъти 2 от 2, които осигуряват безупречен контрол и реакция в реално време. Съчетавайки технологичните иновации с интеграцията на различни системи като автоблокировка, прелези, ETCS и други, МКЦ е ключов в модернизацията на железопътния транспорт.

Модулната структура на МКЦ осигурява гъвкав и устойчив дизайн, който лесно се адаптира към различни технологии и системи. Този подход улеснява операторите в процеса на интегриране на нови функционалности и технологии, без да нарушава стабилността на системата.

LED Сигнали:

В сферата на железопътната превозна дейност, LED светофарните системи представляват иновативно решение за подобряване на безопасността и ефективността на прелезите. Тези системи се отличават с по-добра видимост и по-ниска консумация на енергия. Нашите иновации като адаптивен контрол и интегрирани сензори допринасят за повишаване на защитата.


С гордост можем да обявим, че Балкантел ООД е единственият български производител на LED светофари за прелези, които са успешно интегрирани в българската железопътна инфраструктура. Нашите системи не само отговарят на високите стандарти за безопасност и ефективност, но и са неразделна част от модернизацията и напредъка в железопътния транспорт в България.

Пулт табло за МРЦ:

Пулт табло за Маршрутно Релейна Централизация (МРЦ) e решение, насочено към подобряване на управлението и безопасността в железопътния транспорт. Този продукт съчетава интуитивен интерфейс с висококачествени компоненти и материали, гарантиращи безпроблемна и сигурна работа.


Пулт таблото за МРЦ предоставя на операторите възможността за прецизно и бързо издаване на команди към системите, контролирани от Маршрутната Релейна Централизация. С интегрирани интелигентни функции, устройството оптимизира маневровите операции и предоставя необходимата гъвкавост в управлението на железопътната инфраструктура.


Надеждността на продукта е заложена в използваните висококачествени материали, които не само осигуряват дълъг живот на устройството, но и гарантират безопасност при изпълнение на всяка команда. Тази внимателно проектирана комбинация от технология и издръжливост предоставя безпроблемна експлоатация при всякакви условия.


С активното сътрудничество с българските железопътни оператори, пулт таблото за МРЦ е успешно интегриран в националната инфраструктура. Неговата роля като централен елемент за управление и контрол допринася за модернизацията и ефективността на железопътния транспорт в България.

Броячи на оси:

Нашите броячи на оси служат за надеждно откриване на влакове и подаване на съответната информация към останалите осигурителни системи, като гарантират, че даден участък е свободен преди да бъде позволено на влак да влезе. За разлика от традиционните релсови вериги, броячите на оси не се влияят от околните условия като дъжд или сняг, което може да бъде значително предимство в поддържането на безопасността и ефикасността на железопътните операции.

Железопътни прелези:

Системите за железопътни прелези на Balkantel осигуряват безопасно управление на кръстовища между железници и пътища. Тези системи са проектирани да предупреждават участниците в пътното движение за приближаващ влак с автоматични бариери и сигнални устройства. Нашите напреднали системи се интегрират с местното управление на трафика и влаковото движение, за да сведат до минимум прекъсванията и да оптимизират безопасността за участниците в двете движения.

Стрелкови Обръщателни Апарати (СОА)

СОА са здрави и комплексни механизми, използвани за преместване и заключване на релсови пътища в позиция. Те са съществен компонент от железопътната сигнализация и позволяват безопасно и ефикасно насочване на влаковете от една линия към друга. СОА са проектирани за надеждност и издръжливост, осигуряващи безпроблемно влаково движение.