Системи за телезащита - Подобряване на устойчивостта на електрическата мрежа

Системите за телезащита са ключови компоненти в електрическите мрежи, предназначени да осигурят надеждна и безопасна работа на електрическата мрежа. Най-просто казано, те функционират като набор от специални пазачи, които наблюдават електрическата мрежа.

Как функционират системите за телезащита?

SCADA системите постоянно наблюдават потока на електрическа енергия в мрежата. Те следят зорко състоянието на оборудването и далекопроводите.

В случай на повреда, като късо съединение или други смущения, системата за телезащита действа бързо. Системата открива тези аномалии и изпраща сигнали към защитните релета. Защитните релета получават сигнали от системата за наблюдение и действат като аварийни реагиращи устройства на мрежата. Те бързо изолират дефектния участък, като го изключват от останалата част от мрежата, за да предотвратят по-нататъшни повреди. Чрез своевременното изолиране на дефектните зони системите за телезащита допринасят за поддържане на стабилността на цялостната електрическа мрежа. Това е от решаващо значение за предотвратяване на широко разпространение на прекъсвания и смущения.

Защо е необходима телезащита?

  • Бърза реакция. В електрическата мрежа времето е от съществено значение. Системите за телезащита осигуряват почти мигновени реакции при неизправности, намалявайки времето на престой и потенциалните щети.
  • Предотвратяване на каскадни повреди. Повреда в една част от мрежата не трябва да засяга цялата система. Телезащитата предотвратява каскадирането на тези повреди и причиняването на широко разпространение на прекъсване на тока.
  • Подобряване на надеждността на мрежата. Чрез бързо изолиране и адресиране на проблеми, системите за телезащита допринасят за цялостната надеждност на електрическата мрежа, осигурявайки непрекъснато и стабилно електроснабдяване.

 

По същество телезащитата действа като пазител, като своевременно идентифицира и неутрализира заплахите за електрическата мрежа, като по този начин поддържа надеждно и стабилно електрическо захранване.

VCL-TP

Балкантел предлага за европейския пазар системи за телезащита VCL-TP, произведени от VALCOMM и по този начин осигуряващи критичен аспект от управлението на електрическата мрежа, осигурявайки надеждност и бързи реакции дори в трудни среди. Нека да разкрием основните особености на тази здрава система.

Оборудването за телезащита VCL-TP е проектирано за използване в подстанции и е изключително надеждно и здраво. Работи безпроблемно при трудни условия, осигурявайки до 8 независими „двоични командни“ канала.

VCL-TP поддържа набор от комуникационни интерфейси, включително E1, IEEE C37.94 оптична връзка и Ethernet/IP/MPLS/MPLS-TP. Системата предлага гъвкавост с опции за връзка от точка до точка, от точка до много точки и резервирани връзки за пренос.

Оборудването осигурява бързо време за предаване на команди, което е от решаващо значение за реакции в реално време в електрическата мрежа. Различни интерфейси, включително E1, IEEE C37.94 Optical и Ethernet/IP/MPLS/MPLS-TP, поддържат времена за трансфер под 5ms.

Типично приложение Точка -Към-Tочка

В съответствие с ангажимента на Балкантел за стабилни решения, VCL-TP се отличава с несравнима надеждност и резервиране. Това устройство за телезащита осигурява оперативна непрекъснатост дори при сериозни проблеми, включвайки стабилни функции като 1+1 E1 връзки и 1+N излишни връзки за предаване, гарантиращи оперативна непрекъснатост с автоматични механизми за преодоляване при отказ. С VCL-TP Балкантел продължава да налага стандарта за устойчиви и надеждни решения в сферата на телекомуникациите и критичната инфраструктура.

VCL-TP се интегрира безпроблемно със системите на подстанциите, предлагайки съвместимост с IEC-61850 GOOSE и други интерфейси и подобрява надеждността на операциите на електрическата мрежа чрез усилено оборудване за подстанции.

По същество системите за телезащита VCL-TP играят ключова роля в укрепването на електрическите мрежи срещу повреди и смущения. Тяхната способност бързо да прехвърлят команди и да поддържат надеждна комуникация гарантира стабилността и устойчивостта на нашите електропреносни мрежи, допринасяйки за непрекъснатия поток на енергия в нашия взаимосвързан свят.