Решения за радиокомуникации

Фирма Балкантел предлага разнообразни и цялостни радиокомуникационни решения, те включват набор от разработени радиосистеми с висока надеждност, адаптирани за работа във всякакви условия.

Радиорелейни системи

Стационарни:

Стационарните ни радиорелейни  системи осигуряват безжична високоскоростна комуникация на големи разстояния, при пряка видимост. Тези системи са идеални за стационарни съоръжения, където гарантираният високоскоростен трансфер на данни е от решаващо значение.

Тактически (Мобилни):

Тактическите радиорелейни  системи са разработени да бъдат мобилни и с минимално време за включване в действие. Тези критични комуникации са от съществено значение в случаи когато комуникационната инфраструктура трябва да бъде установена  бързо, както при военни действия и аварийни реакции.

УКВ Радиостанции (VHF/UHF)

„Земя-въздух“:

Тези радиостанции улесняват комуникацията между наземния и  въздушния екип. От съществено значение са за авиационната комуникация и осигуряването на надеждно предаване на данни между службите за контрол на въздушното движение и авиацията.

Ръчни устройства:

С ръчните VHF/UHF радиостанции получавате преносими решения за комуникация в движение. Те са идеални за полеви операции, като осигуряват надеждна комуникация в многообразна среда.

Мобилни устройства:

Мобилните VHF/UHF радиостанции са предназначени за използване в превозно средство и осигуряват надеждна комуникация по време на движение. Те са предназначени за широко приложение, при транспортни услуги, аварийни служби, превоз на пътници, полеви операции и др.

КВ Радиостанции (HF)

Стационарни: Нашите стационарни късовълнови радиостанции са подходящи за комуникация на големи разстояния, често обхващащи континенти. Тяхното фиксирано разположение и повишена мощност е в полза на комуникацията на голямо разстояние.  Това е важно за отдалечени пунктове или морски операции.

Носими: Късовълнови радиоприемници (тип Manpack) са предназначени за носене от едно лице. Тези радиостанции са идеални за отдалечени полеви операции, при които се изискват комуникации на дълги разстояния.

Возими: Късовълнови радиостанции пригодени за инсталация в превозни средства (камион, джип, 8×8, 6×6, бус, автомобил и др.). Предоставят възможности за комуникация на големи разстояния от превозното средство в отдалечени райони или по време на движение.

ТЕТРА (Наземно мрежово радио)

ТЕТРА е професионална работна мобилна радиостанция с двупосочна цифрово защитена комуникация. Тя се използва от правителствени агенции, служби за спешна помощ (полиция, пожарна, бърза помощ), служители на железопътния транспорт, транспортни служби и военни.

LTE (Long-Term Evolution)

Нашите LTE решения следват най-новите стандарти в технологиите за мобилни мрежи. Те осигуряват високоскоростен пренос на данни и гласови комуникации. Също така поддържат широк спектър от приложения – от широколентов интернет достъп през гласова комуникация до видео поточно предаване на данни в реално време.

Балкантел се ангажира да предоставя най-съвременни радиокомуникационни решения, които отговарят на широкият спектър от нужди – от граждански до тактически приложения. Нашите системни решения са разработени на база на най-новите технологии за да се гарантира надеждна и ефективна комуникация във всяка ситуация.