RADIS

Voice Communication and Control System

/ СИГУРНИ КОМУНИКАЦИИ ЗА УСПЕШНИ МИСИИ

 

Комуникациите са от решаващо значение, за да се гарантира ефективна координация и оперативен успех по време на работа . Всяка цивилна и военна организация има специфични изисквания за сигурност, мащаб и интерфейси.

Системата за гласова комуникация и контрол RADIS (VCCS) обединява всички съвременни и стандартни комуникации в единна, сигурна и надеждна система за значително подобряване на оперативната ефективност.

Нашата IP-базирана система предлага водеща в индустрията технология. Тя
позволява интеграция на всякакви видове комуникации, значително подобрявайки връзката между всички сухопътни, морски и въздушни сили.

Непрекъснатост & сигурност

 • Децентрализирана архитектура , елиминираща единични точки на отказ
 • Резервиран хардуер, подходящ както за цивилни, така и за военни цели
 • Криптиране според спецификацията на клиента
 •   Централизираното наблюдение на оборудването осигурява ранно откриване на неизправности
 • Възможност, както за централизирана, така и за децентрализирана конфигурация

Гъвкавост

 • Поддръжка на голям брой интерфейси (т.е. VoIP, EUROCAE ED137,TETRA, DMR , Е1,E&M и всякакви други аналогови интерфейси )
 • Мащабируемостта позволява мобилни, малки и големи плавни надграждания  впоследствие
 • Персонализиран, според нуждите на клиента, потребителски интерфейс

Стандарти и регламенти

 • Съответствие със стандартите на НАТО, ICAO и EUROCAE
 • Възможност за развитие на системата , за да отговори на бъдещи регулаторни изисквания

Ниски разходи

 • Способността за интеграция с вече съществуващи модерни и стандартни системи минимизира разходите
 • Модулният дизайн на системата се конфигурира, според нужния капацитет
 • Дългосрочно надграждане на капацитета на системата, според оперативните нужди

Рентабилност

Модулният COTS хардуер и децентрализираният софтуер създават гъвкавост при внедряване. Инвестицията е строго дефинирана според необходимия капацитет с опции за разширяването му. Това минимизира CAPEX и оперативните разходи, като насочва инвестициите към конкретното приложение и изискванията на системата.

Тактика

По време на операциите могат да се изискват специфични комуникационни функции, според спецификациите на клиента.Балкантел“ предлага персонализирани функции и интеграция на криптиране, разработени, за да отговорят на нуждите на клиентите и работните процеси, като целта е да осигури тактическо предимство и превъзходство на бойното поле.

Сигурност и гъвкавост

RADIS е проектиран въз основа на дългогодишния ни опит в отбранителната индустрия. Архитектурата на системата е изградена върху принципи на сигурност, отказоустойчивост и надеждност. Използвайки COTS  хардуер , криптиране от край до край и децентрализиран софтуер, RADIS гарантира надеждна координация между силите върху всички налични стандартни и модерни комуникации.

Съответствие с Европейски стандарти

Пълното съответствие с водещите индустриални стандарти от НАТО, ICAO и EUROCAE гарантира безпроблемна интеграция с устройства на други производители и надеждна комуникация с други сили по време на съвместни операции и учения.

Ъпгрейд

Надстройките на хардуера и софтуера, предназначени да бъдат внедрени върху съществуващата инфраструктура. Свеждат до минимум инвестициите за разширяване на операцията, удължават експлоатационния живот и гарантират, че системата е актуална с най-новите регулаторни изисквания.

Мониторинг

Пълномащабната интеграция със системата за наблюдение на мрежи – Umbrella (NMS) повишава надеждността на системата чрез мониторинг на всички критични комуникационни, навигационни и спомагателни оборудвания в реално време. Мащабируемо на местно, обектно или национално ниво - Umbrella позволява цялостно наблюдение на системата, навременна поддръжка и ефективно реагиране при неизправности в цялото оборудване.

/ ЦЯЛОСТНО СОФТУЕРНО И ХАРДУЕРНО РЕШЕНИЕ

/ НАДЕЖДНО РЕШЕНИЕ В МАЩАБ

/ ПРИЛОЖЕНИЯ