Driven by Innovation,
Defined by Safety

Решения и продукти за

критичната инфраструктура

Нашите успехи

С помощта на над 30-годишния си инженерен опит и в партньорство със световните лидери във високите технологии – компании от САЩ и Европа, Балкантел е изпълнила проекти от национално и международно значение, включително:

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ