СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Преглед на системата

Фирма „Балкантел“ предоставя решения за системи за наблюдение и контрол във Военния сектор, Железопътен транспорт, Авиационен транспорт и други. NMS системите ни се отличават с модулност и мащабируемост. Това позволява на NMS системата да бъде инсталирана и модифицирана с минимални усилия, без да се налагат големи промени в конфигурацията. Също така позволява лесно да се добавя нова апаратура, като тип и бройка, към системата за наблюдение и управление. Към разнообразния хардуер за наблюдение и контрол, предлагаме и софтуерен интерфейс „Umbrella”. Той предоставя на клиента многофункционален, но и интуитивен, графичен интерфейс за следене на различни NMS устройства.

Способности

Системите ни за наблюдение и контрол позволяват решаването на следните основни задачи:

 • Автоматизирана обработка и пренасяне на информация, с цел оценка на обстановката и изясняване на възникнали технически проблеми по апаратурата;
 • Автоматизирано и обективно изобразяване на текущата обстановка;
 • Изготвяне на графични и текстови документи;
 • Система за автоматично известяване на потребителя при възникване на проблем в наблюдаваната апаратура, заедно с различни нива на аларма и информация за състоянието на апаратурата;
 • Автоматизиране на дейностите по контрол и администриране на обхванатите от наблюдението системи.

Приложения

NMS системата може лесно да се персонализира, спрямо нуждите на клиента, и това каква апаратура изисква да бъде наблюдавана и по какъв начин.

NMS системата има възможност да следи следните видове апаратура:

 • VCCS системи
 • Радио-предаватели и радио-приемници (VHF/UHF/FM/AM)
 • Мрежови устройства (рутери, суичове, сървъри, IP/VOIP комуникация, оптични мрежи)
 • Мултиплексори
 • Захранващи устройства, дизел генератори и UPS устройства
 • Климатици
 • Контрол на достъп (врати)
 • Работни станции
 • Камери