RADIS RAIL

Voice Communication and Control System

/ Сертифицирана, сигурна и отговаряща на изискванията на сектора

Комуникациите са от решаващо значение, за да се гарантира ефективна координация и оперативен успех по време на работа. Всяка цивилна или военна организация има специфични изисквания за сигурност, функционалност и мащаб.

Системата за гласова комуникация и контрол RADIS RAIL (VCCS) обединява всички диспечерски връзки в единна система.

Нашата IP-базирана система предлага водеща в индустрията технология, осигуряваща интеграция на различни видове комуникации, децентрализирана архитектура и висока надеждност на всяко ниво.

Непрекъснатост & сигурност

 • Децентрализирана архитектура, елиминираща единични точки на отказ
 • Резервиран хардуер, подходящ както за цивилни, така и за военни цели
 • Криптиране според спецификацията на клиента
 • Централизираното наблюдение, осигуряващо превенция и ранно откриване на неизправности
 • Възможност, както за централизирана, така и за децентрализирана конфигурация
 

Стандарти и регламенти

 • Съответствие със стандартите на EIRENE
 • Възможност за развитие на системата, за да отговори на бъдещи регулаторни изисквания

Гъвкавост

 • Поддръжка на всички съвременни  IP протоколи за комуникация, както и всички стандартни  комуникационни интерфейси: аналогови, цифрови и IP радио интерфейси, телефонни интерфейси, TETRA, GSM-R
 • Мащабируемостта позволява, както и плавни надграждания  впоследствие
 • Персонализиран, според нуждите на клиента, потребителски интерфейс
 
 

Ниски разходи

 • Способността за интеграция с вече съществуващи съвременни и стандартни системи минимизира разходите
 • Модулният дизайн на системата осигурява конфигурирация, според нужния капацитет

Рентабилност

Модулният COTS хардуер и децентрализираният софтуер създават гъвкавост при внедряване. Инвестицията е строго дефинирана, според необходимия капацитет с опции за разширяването му. Това минимизира CAPEX и оперативните разходи, като насочва инвестициите към конкретното приложение и изискванията на системата.

Сигурност и гъвкавост

Сигурност и гъвкавост RADIS RAIL е проектиран въз основа на дългогодишния ни опит в изграждането на комуникации в железопътната инфраструктура. Архитектурата на системата е изградена върху принципи на сигурност, непрекъсваемост и надеждност. Използвайки стандартизиран хардуер, криптиране от край до край и децентрализирана архитектура, RADIS RAIL гарантира надеждна връзки между всички потребители и устройства.

Съответствие

Системата отговаря напълно на водещите индустриални стандарти от EIRENE, гарантира безпроблемна и надеждна интеграция с други системи.

Ъпгрейд

Възможностите за плавно и надеждно обновяване на хардуера и софтуера, свеждат до минимум инвестициите за разширяване на комуникационната система, удължават експлоатационния живот и гарантират, че системата е актуална с най-новите регулаторни изисквания. Системата позволява поетапна и безпроблемна надстройка на хардуера и софтуера. Инвестициите за разширяване на системата и удължаване на експлоатационния живот се свеждат до минимум.

Мониторинг

Цялостната интеграция със системата за наблюдение на мрежи – Umbrella (NMS) повишава надеждността, чрез мониторинг на всички хардуерни и софтуерни компоненти на РАДИС. Umbrella (NMS) позволява наблюдение и на устройства и системи на други производители.


/
ЦЯЛОСТНО СОФТУЕРНО И ХАРДУЕРНО РЕШЕНИЕ

/ RADIS RAIL в действие

Системата RADIS е ключова част от проекта „Проектиране и изграждане на единен център за управление на железопътното движение – възел София“.

Диспечерският център обслужва една трета от цялото железопътно движение в България и включва:

 • 25 работни станции
 • Директни връзки нa всяка работна станция към GSM и аналогови стандартни, и специализирани стационарни линии
 • Двойно резервирана мрежова конфигурация
 • Запис и съхранение на всички разговори
 • Система за наблюдение
 • Собствено резервирано електрозахранване

Диспечерският център при възел София е координирал хиляди пътувания от 2015 г. насам с използването на железопътната система RADIS (RADIS RAIL).