Услуги

Качество

Важна част от стратегията за развитие на компанията е непрекъснатото усъвършенстване и постигане на най-високо ниво на стандартите за изпълнение на възложените проекти. „Балкантел“ поддържа Интегрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO/IEC 27001:2017ISO 45001:2018, с първоначална сертификация от 2002 г. Фирмата е сертифицирана и по изискванията на съюзната публикация на НАТО – AQAP 2110 – за проектиране, доставка, системна интеграция и внедряване на комплексни телекомуникационни и информационни системи. „Балкантел“ изпълнява възложените проекти на базата на ясно дефинирани оперативни, информационни и контролни процеси. Очакванoто от клиента качество на услугата се контролира на всеки етап от изпълнението на проекта – от подбора на най-добрите екипи до прегледа на извършената работа във всеки момент на проекта и се гарантира от ангажираността на Ръководството и целия състав в съответствие с внедрената Интегрирана система за управление на качеството.