Решения

СИСТЕМИ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ, КАЦАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

Проектиране, доставка, инсталация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на цялостни решения на системи за управление на въздушното движение, навигация и кацане, съгласно стандартите на НАТО и ИКАО, включващи:

 • Тактически и цивилни радионавигационни системи;
 • Системи за прецизно излитане и кацане;
 • VHF/UHF радиостанции за комуникации и предаване на данни „земя-въздух”;
 • системи и мрежи за гласови комуникации VCCS;
 • системи за точно време и GPS тайм сървъри;
 • системи за запис и синхронно възпроизвеждане на глас и радиолокация;
 • метеорологични системи за летища и вертолетни площадки;
 • светлинни системи за писти за излитане и кацане и вертолетни площадки;
 • Други;

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ

Изпълняваме широк спектър от дейности, свързани със специфичните задачи,  поставени от железопътния транспорт за проектиране, инсталация, поддръжка и експлоатация на обектите и най-вече осигуряване безопасността на влаковото движение.

 • Проектиране и изграждане на маршрутно компютърни централизации за гари;
 • Проектиране и изграждане на системи за контрол на жп участъци на базата на броене на оси и замяна на съществуващите релсови вериги с  броячи на оси;
 • Проектиране, изработване и изграждане на системи за предаване на данни между автоматичн прелезни устройства и гари;
 • Прилагане на нови, ефективни в експлоатация и енергоспестовни стрелкови електрически обръщателни апарати и светофори;

СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Балкантел предоставя решения за системи за наблюдение и контрол в множество сектори като армия, железопътен транспорт, авиация и други.

 • Разработени с цел висока степен на модулност и мащабируемост;
 • Позволява лесна интеграция, модификация и ъпгрейд;
 • Способност да включи множество различни системи от комплексни IP мрежи до състояние на климатици;
 • Автоматизирана обработка и пренос на данните, както и тяхното съхранение и анализ;
 • Приспособим и интуитивен графичен интерфейс за наблюдение и контрол;
 • Известия в реално време, в случай на аларма и други предупреждения;

СИСТЕМИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • Проектиране на комплексни цифрови системи за пренос на глас и данни за управление на железопътния транспорт;
 • Проектиране на комуникационните интерфейси на влаковите диспечерски линии за връзки  и управление на движението;
 • Проектиране на високонадеждни оперативни диспечерски връзки чрез VоIP решения. Изграждане на диспечерски центрове, включващи работни места, видео-стени и гарови концентратори със специализиран интерфейс за управление на между-гаровите комуникации;
 • Проектиране и изграждане на междугарова инфраструктуа за комуникации, чрез GSM-R и SDH/PDH оптични връзки;
 • Доставка, монтаж и поддръжка на сървърно оборудване за интеграция на цялата система и осигуряването на безотказната й работа;

РАДИОРЕЛЕЙНИ СИСТЕМИ

 • Проектиране на цифрови радиорелейни линии за пренос на глас, данни и TV програми;
 • Изграждане на стационарни и мобилни решения с резервирано захранване за помещаване на телекомуникационна апаратура;
 • Централизирано наблюдение и контрол на преносната мрежа;
 • Център за колокация с модерни решения за редуциране на single point of failure;
 • Високоскоростни радиорелейни връзки на разстояния според нуждите;

Всички радиорелейни решения подлежат на обстойни изпитвания и тестове преди пускане в употреба. Балкантел предоставя радиорелейни услуги на множество сектори на икономиката като железопътна инфраструктура, армия, авиация, радио и телевизия и други.

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

 • Модулност – оборудването за всяка точка на видео наблюдение е изградено във вид на модули, което позволява възможност за предислоциране и по-лесна поддръжка на системата;
 • Универсалност – IP камери и VLAN мрежа към работните станции, позволяват лесно изграждане, взаимозаменяемост и поддръжка без изисквания за специфични умения и познания от страна на експлоатационния персонал;
 • Резервираност – при отказ на модул за видео наблюдение, той може да бъде сменен за времето на отстраняване на повредата с друг. Всяка от работните станции може да работи с определените за нея видеокамери;
 • Достъпност – видеокамерите са с вграден HTTP сървър, което позволява при необходимост всяка от тях, няколко или всичките да бъдат наблюдавани, управлявани и записвани от всеки стандартен персонален компютър с интернет браузер, включен в мрежата със съответните права за достъп;

МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ

Балкантел проектира и изгражда интегрирани комуникационно – информационни модули предназначени за разширяване на зоната на действие и покритие на стационарни комуникационни системи, радио-релейни линии и комуникационни мрежи на специализирани клиенти и далеко-съобщителни оператори. Мобилните комуникационни модули осигуряват ефективна многофункционална ретранслационна и комуникационна инфраструктура за обслужване на абонатите на фиксирани мрежи и оператори.

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТНИЯ ТРАФИК

Балкантел извършва интеграция на цялостни системи за управление на пътния трафик, насочени към осигуряване на по-икономичен, по-безопасен и по-ефективен транспорт. Предлаганите решения се базират на информационни и комуникационни технологии от водещи доставчици и допринасят за реализирането на интелигентни и съвременни решения за контрол на скоростта на пътя, намаляване на задръстванията в градски условия, намаляване времето за изминаване на маршрута за участниците в транспорта,  намаляване на замърсяването на въздуха.
Балкантел изпълнява всички съпътстващи дейности като: проектрине, дизайн, инсталация, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване.

КОМПЛЕКСНИ PDH, SDH, ЕTHERNET, FTTx РЕШЕНИЯ

Доставка, монтаж и поддръжка на oпорни мрежи и мрежи за достъп; Изграждане на широка гама опорни мрежи използващи оптична и/или медна инфраструктура (мултиплексори, рутери, терминални устройства, шлюзове, модеми, конвертори от различни видове, кабели, пасивно оборудване и др.), както и достъп до услуги чрез MSAN/ DSLAM; Фирмата извършва цялостно прoектиране и изграждане на множество видове мрежи:

 • LAN/WAN;
 • ISDN, ATM, Frame Relay, Ethernet и IP технологии;
 • комплексни ИКТ решения;
 • FTTx оптични мрежи;

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ

Проектиране и изработка на автоматични метеорологични системи за предоставяне на актуална информация за локалните метеорологични условия за целите на туристическата индустрия; Измерване на основните метеорологични параметри като температура и относителна влажност на въздуха, скорост на вятъра, наличие на дъждове, снеговалежи и др; Инсталация и интеграция на метеорологичното оборудване към вътрешната телекомуникационна мрежа и инфраструктура на клиента (къща, курортна станция, хотел, верига хотели и др.); Тестване, пускане в експлоатация и гаранционна и след-гаранционна поддръжка на изградените системи;