ГРАДИМ ДОВЕРИЕ ЗАЕДНО!

В края на месец юни Балкантел организира за своите служители Тиймбилдинг приключение!

Екипът на Балкантел се остави изцяло в ръцете на прекрасните професионалисти от фирма AGENDA TRAINING SOLUTIONS, които бяха умело подготвили чудесна програма в полите на Пирин планина, включваща 5 различни предизвикателства, всяко едно от които още повече стопли отношенията и донесе на всички колеги незабравими моменти на радост, сплотеност и единомислие. 

Изпитанията бяха с продължителност от около 3 часа и изискваха разделянето на участниците на 5 самостоятелни отбора, които скачаха, строиха, мислеха и вървяха заедно, представяйки се отлично като едно цяло.

Крайната идея и цел на тези занимания бяха синтезирането на няколко от най-важните девизи за екипната работа на Балкантел, а именно:

Почетен плакет

Организаторите от фирма Agenda, връчиха този плакет на всички участници от Балкантел в тиймбилдинг заниманията, като награда за добре свършената екипна работа!

  • „Екип е малък брой хора с допълващи се умения, които са ангажирани с една обща цел и подход, за което те са взаимно отговорни.“ 
  • „Един екип успява или се проваля според начина, по който членовете му комуникират помежду си.“ 
  • „Ако успеем да създадем правилната нагласа като екип, вече наполовина сме постигнали целта си.“ 
  • „Нека като екип не се страхуваме, а да вярваме в това, което правим, дори когато е ново и неизвестно за нас. Ноевият ковчег е направен от аматьори. Професионалисти са построили Титаник.“