Телекомуникационни и информационни системи за железопътна инфраструктура

Завършени системи на повече от:

0 +

км железопътно трасе

0 +

гари и спирки

Представяме Ви телекомуникационните решения за железопътна инфраструктура на фирма Балкантел. Ние сме специализирани в изграждането до “под ключ” на цялостни телекомуникационни и информационни системи съобразени и предназначени специално за железниците. Нашите системи са разработени да повишат не само оперативната ефективност, но и да подобрят безопасността на железопътните услуги.

Нашите телекомуникационни и информационни системи:

Оперативно-диспечерски връзки и гаров концентратор "RADIS RAIL"

RADIS RAIL е нашата най-модерна система за диспечерски комуникации, тя позволява централизиран контрол и запис на комуникациите в железопътния транспорт. Чрез нея диспечерите комуникират по-ефективно с влаковете и наземния персонал, като осигурява ясни и надеждни гласови връзки между всички потребители на системата. За по-детайлна  информация, моля четете тук:

https://balkantel.net/radis-rail/

Мрежови решения за пренос на данни (IP-MPLS / MPLS-TP, DWDM / OTN, SDH / PDH)

Предлагаме надеждни мрежови решения за пренос на данни, съобразени с нуждите на железопътната индустрия, включително IP-MPLS / MPLS-TP за мащабируемо и гъвкаво маршрутизиране, DWDM/OTN за високоскоростен с голям капацитет гръбнак на мрежата и SDH/PDH за надеждна и рентабилна преносна система и система за достъп. Възприемайки индустриалните стандарти и регулаторните директиви, нашите решения се придържат стриктно към очертаните препоръки в Директива (ЕС) 2022/2555, осигурявайки съответствие с най-новите насоки и протоколи. Освен това, ние се гордеем с култура на непрекъснато усъвършенстване и иновации, отразена в нашия ангажимент да подобряваме и усъвършенстваме нашите системи. Нашето придържане към строгите изисквания на EN ISO/IEC 27001:2017 подчертава нашата отдаденост да поддържаме най-високите стандарти за сигурност и надеждност във всички аспекти на нашите операции. С нашия непоколебим фокус върху съвършенството и съответствието, ние даваме възможност на железопътните мрежи да постигнат несравними нива на производителност, устойчивост и оперативна ефективност.

Електронни информационни табла за пътниците

Нашите решения за електронни информационни табла предоставят информация в реално време, като информират пътниците за разписанията, закъсненията и други съобщения при пътуване с помощта на дисплеи с висока видимост, които са от съществено значение за съвременните железопътни гари. Информационните табла са съобразени с изискванията заложени в Регламент (EU) No 1300/2014.

Пътнически информационни високоговорящи уредби

Нашата информационна високоговоряща система за пътниците осигурява чисти и разбираеми съобщения. Това гарантира, че пътниците ще получават навреме ясна информация където и да се намирате на гарата или спирката. Системата е съпроводена и със сертификат за съответствие с изискванията на EN 54-16 и EN 54-4.

Часовникова система за гарата

Прецизността и синхронът са от жизненоважно значение в железопътния транспорт, поради което нашата система за гарови часовници е проектирана така, че да осигурява точни показания на времето, напълно еднакво навсякъде, за да може всичко да се движи по график.

IP телефония

Нашите IP решения за телефонни връзки предлагат висококачествена и гъвкава цифрова гласова комуникация през високоскоростната мрежа за пренос на данни. Системното решение осигурява надеждна и интегрирана платформа за вътрешни, външни комуникации и спешни и аварийни съобщения.

CCTV

Сигурността и наблюдението се подобряват с помощта на нашите системи за видеонаблюдение. С осигуряването на цялостно наблюдение на гарите, прелезите, железопътните депа и критичната инфраструктура, се повишава безопасността и сигурността на пътниците и персонала.

GSM-R

GSM-R е сигурна и защитена мобилна комуникация със собствен честотен спектър, предназначена за железопътния транспорт. Тя дава възможност за надеждна и непрекъсната комуникация между влаковата бригада и контролните центрове, като улеснява безпроблемната работа на железниците и реакцията при извънредни ситуации.

Фирма Балкантел е посветена на предлагането на най-съвременните технологични решения за железопътната инфраструктура. Стремим се да осигурим възможно най-добрата комуникация, безопасност и удобство за пътниците.