СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Проектиране, инсталация и поддръжка на системи за видео наблюдение

Изпълнени проекти: Фирма „Балкантел“  проектира, инсталира и поддържа съвременни IP базирани системи за видеонаблюдение на авиобази Граф Игнатиево, Крумово и Безмер. Видеосистемите са изградени на базата на мрежови PTZ видеокамери и интелигентен софтуер. Така се подпомага дейността на охраната на авиобазите и се гарантира по-добра безопасност на полетите. Основните принципи на изграждане на системата за видеонаблюдение са:

    • Модулност – оборудването за всяка точка на видеонаблюдение е изградено във вид на модули, което позволява предислоциране, при необходимост, и по-лесна поддръжка на системата като цяло;
    • Универсалност – използват се IP мрежови видео камери. Връзката им с работните станции е изградена на базата на стандартна мрежа (VLAN). Това води до лесно изграждане, взаимозаменяемост и поддръжка без изисквания за специфични умения и познания от страна на експлоатационния персонал;
    • Резервираност – при отказ на модул за видеонаблюдение, той може да бъде сменен за времето на отстраняване на повредата с друг, който е на по-малко отговорно място. Освен това, всяка от работните станции може да работи с част или с всичките от определените за нея видеокамери;
    • Достъпност – видеокамерите са с вграден HTTP сървър, което позволява при необходимост всяка от тях, няколко или всичките да бъдат наблюдавани, управлявани и записвани от всеки стандартен персонален компютър с интернет браузър, включен в мрежата със съответните права за достъп. Това значително повишава приложимостта и безотказността на системата.