РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УЧАСТЪЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПИРДОП – КАРЛОВО

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“
ПЕРИОД: 2014 – 2015
МЯСТО: България, Пирдоп- Карлово
СТАТУС: Завършен

Проектът включва следните осем експлоатационни пункта (гари), с километрично местоположение на приемните здания, както следва:

(1)гара Пирдоп – км 83 + 859
(2)гара Антон – км 90 + 932
(3)гара Копривщица – км 100 + 240
(4)гара Стряма – км 106 + 980
(5)гара Клисура – км 116 + 117
(6) гара Христо Даново – км 130 + 430
(7)гара Сопот – км 144 + 268
(8)гара Карлово – км 149 + 534
и 10 прелеза.

Дейностите, които следва да се изпълнят, обхващат преустройство на съществуващите гарови централизации в гарите Пирдоп, Антон, Копривщица, Стряма, Клисура, Христо Даново и Сопот:

  • Цялостна подмяна на съществуващата кабелна мрежа в гарата;
  • Контрол на свободността на междугарията с броячи на оси тип  6316 LS (децентрализирани);
  • Подмяна на съществуващите пулт-манипулатори в гарите с нови;
  • Доставка и монтаж на нови репартитори за кабелите в релейните помещения;
  • Доставка и монтаж на нови токозахранващи шкафове и шкафове с акумулаторни батерии.