МОДЕРНИЗАЦИЯ, КОНСТРУКТИВНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА VOR/DME НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ – ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“
ПЕРИОД: 2015 – продължава
МЯСТО: България
СТАТУС: В изпълнение

Обхватът на проекта включва:
  • Доставка на 5 броя VOR/DME + 1 DME;
  • Заводски изпитания;
  • Изпитания на място;
  • Инсталация и пускане в екплоатация;
  • СМР.
Дейностите на БАЛКАНТЕЛ като подизпълнител на THALES AIR SYSTEMS S.A.S. включват:
  • Изграждане на два нови обекта, включващо шелтъри и противовеси – летище Бургас и летище Горна Оряховица;
  • Ремонт на съществуващо оборудване (шелтъри и противовеси) – летище София, летище Варна, Байлово, Голяма Брестница (вкл. DME, което се колокира със CVOR);
  • Инсталация и пускане в екплоатация;
  • Допълнителни дейности – изработка на фундаменти, ремонтни дейности, строително-монтажни дейности, преместване и удължаване кабели, мълниезащита, заземяване, демонтаж на старо съществуващо оборудване и др.