Сайтът е в процес на поддръжка, някои елементи може да не работят по предназначение. Извиняваме се за приченото неудобство.

МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ

Системата „Мобилна aпаратна“ позволява създаване на подходяща инфраструктура за полева система за командване и управление, в контекста на военната авиация.

Комуникационните модули на „Балкантел“ осигуряват единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната, позволявайки обмен на всички видове информация:

  • метеорологична информация;
  • информация за управление на въздушното движение;
  • управление на излитане и кацане, денем и нощем, във всякакви условия;
  • осъществяване на видео телеконференции;
  • непрекъсната комуникация „земя-въздух“ и „земя-земя“;
  • комуникационно-информационна поддръжка на войскови формирования на съюзнически войски, участващи в учения на територията на страната;

Системата осигурява непрекъснатост и надеждно управление чрез високоустойчива комуникация между различните пунктове, спазвайки стандартите на НАТО.

Мобилните комуникационни модули повишават гъвкавостта на военновъздушните сили и мобилноста на подразделенията им. Предназначения на мобилния комуникационен модул:

  • позволява в кратки срокове разширението в определено направление (район) на УКВ (VHF/UHF) радиосистемата за осигуряване на единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната при носене на бойно дежурство в интегрираната система за ПВО на НАТО;
  • комуникационно-информационна поддръжка (КИП) на подразделения, участващи в учения на територията на страната чрез развръщане на полеви комуникационно-информационни възли (КИВ) и многоканалното им привързване към стационарната комуникационна система (СКС) на БА, цифровите радиорелейни линии (РРЛ) и комуникационните мрежи на национален далекосъобщителен оператор (НДО);
  • осигуряване самостоятелното използване на авиационната многоканална УКВ (VHF/UHF) радиостанция от състава на изделието, дистанционното й управление от отдалечен команден център или нейното включване към изградената мрежа от системи за управление и контрол на гласовите комуникации (Voice Communication Control System – VCCS);