ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ЛЕТИЩЕН РАДИОЛОКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“
ПЕРИОД: 2016 – 2017
МЯСТО: България, Летище София
СТАТУС: Завършен

Цели на проекта:

 • Модернизиранe на радарни комплекси за ДП РВД – Обект: Летищен радиолокационен комплекс София;
 • Изграждане на нов радарен комплекс. Официален изпълнител Thales Air Systems S.A.S, официален подизпълнител: Балкантел ООД;
 • В обхвата на договора се включва проектиране, фабрични тестoве (FAT), финални функционални тестове (SAT) и доставки, строително-монтажни работи, настройки, пробна експлоатация и въвеждане в редовна експлоатация;

Дейности:

 • Инсталация на система за дистанционно наблюдение NMS “Umbrella“ и сигнални кабели. Системата е изцяло разработена и 100% продукт на Балкантел;
 • Монтаж на желязорешетъчна кула, изчислена по Еврокод, включително стоманенобетонов фундамент, платформа, пръстен за радом, стълба, електрическа лебедка;
 • Монтаж на пиедестал, първична и вторична антени;
 • Mонтаж на радом, с прилежащата електрическа и осветителна инсталации и предупредителни светлини;
 • Монтаж на контейнер за моторите на антената;
 • Монтаж на мълниезащитна инсталация на кулата и заземление;
 • Монтаж на контейнер за радарна апаратура, състоящ се от два 24“ ISO контейнери, включително стоманено-бетонов фундамент и стъпки;
 • Монтаж на контейнер за дизел генератор – 20“ ISO контейнер, включително стоманено-бетонов фундамент и стъпки;
 • Електрозахранваща инсталация, включително електрически кабели и 4 бр. табла: 1 бр. в контейнер за дизел генератор, 2 бр. в радарен контейнер и 1 бр. в контейнер за моторите на антената;
 • Заземителна инсталация на контейнер за радарна апаратура и контейнер за дизел генератора;
 • Монтаж на дизел генератор с АВР;
 • Инсталация на система за резервирано захранване от два броя UPS;
 • Монтаж на система за климатизация, включително 4 бр. климатизатора за контейнера с радарната  апаратура;
 • Монтаж на вентилационна система от жалузийни решетки в контейнер за дизел генератор;
 • Осветителна инсталация в контейнерите и на кула;
 • Инсталация на система за пожарогасене;
 • Инсталация на система за контрол на достъпа;
 • Площадкови работи – пътна настилка и насип с трошен камък;