Екипът на „Балкантел“ ООД стартира работа по железопътен възел Пловдив

Фирма „Балкантел“ ООД стартира 2021 с активни дейности по няколко проекта. Един от тях е „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив”.


През месец януари бяха направени множество огледи на обекта. Екипът ни изготви важна част от документацията по проекта, която е важна основа за отличното му развитие и завършване. Специалистите ни изготвиха изцяло Техническия проект – част „Сигнализация“ и част „Телекомуникации“ . Освен тях, беше изготвена и предадена Технологията за извършване на дейностите в гарата. Въпреки усложнената пандемична обстановка, екипът ни взе участие в множество срещи и комисии за организиране работния процес.

Всички дейности по проекта обхващат:

          – подмяна на релсовите вериги със система за контрол на участъците ЭССО-М (с броячи на оси);

          – монтаж на нови ЕСОА;

           – визуализация и управление на всички обекти в БМРЦ на базата на компютърна техника.

           – адаптация и преустройство на БМРЦ в съответствие с променената конфигурация на гара Пловдив;

           – модернизация на токозахранването (токоизправители, акумулаторни батерии, дизелов агрегат и др.).