БАЛКАНТЕЛ подкрепя българското образование!

На 28.01.2022г. Балкантел дари за нуждите на STEM център „Напредък“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Неделино – мултифункционален 3D принтер и консумативи. Принтерът дава възможност за 3D печат, лазерно гравиране, резба и рязане.

Какво всъщност представлява STEM център „Напредък“?

STEM център “Напредък” е ново съвременно място, което превръща училището в иновативен и комуникативен център за младите хора. Съвременната училищна среда на центъра, стимулира творчеството, креативността и индивидуалните заложби с фокус върху природните науки, инженерните науки, математиката и технологиите (STEM).

Центърът е изграден на втория етаж в сградата на средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Неделино. Той е с обща площ от 330 кв.м., като освен работното помещение има и създадена зона за свободно общуване и почивка. Оборудването и обзавеждането (сензори  за записване на данни /температура, Ph, осветеност, скорост и ускорение и др./, микроскопи с камера, 360 градусова камера, Chromebook устройства за работа по модела 1:1, виртуална и добавена реалност, екрани за визуализация, програмируеми контролери Makey Makey, програмируеми LEGO роботи, озвучаване и др.) са с мултифункционална насоченост и позволяват гъвкави сценарии на работа. Дигиталните технологии присъстват на две нива – като специализирано оборудване, което обезпечава в дълбочина и всеобхватност експериментите, така и практическата работа.

Средата и учебният процес са ориентирани към стимулиране на участието на учениците чрез: консултиране, участие в задачи (обучение в екип), разработването на проекти (учене чрез дейност), дискусии, разговори, ситуации и симулации, експерименти, изследователска работа и др. Свободното използване на източници, достъпът до дигитални технологии и свободното общуване “между равни” дават възможност на учениците да развият потенциала си и да се изградят като самостоятелни, кооперативни и уверени личности.

Повече информация за STEM центъра и други интересни факти може да намерите на сайта на училището: http://www.sounedelino.com/index.php/2013-03-01-13-38-55/2021-03-08-16-45-29.html

Да си помагаме един на друг е най-висшата форма на човешки отношения, а когато даваме и създаваме стимул и надежда за новите поколения, ще оставим следата на доброто след себе си.

„Няма по-голяма ценност от това да си потребен на другите.“