ZAPIS

Какво е ZAPIS?

ZAPIS е специализиран софтуер, предназначен за запис, съхранение и архивиране на записаните аудио комуникации.

ZAPIS записва гласовите комуникации чрез IP протоколи, в съответствие с изискванията на стандарт EUROCAE ED137B.

ZAPIS е модулно базиран, а архитектурата е „клиент-сървър“. Сървърната част осигурява записа и съхранението на аудио потоците в база данни, а клиентската част осигурява интерфейса за търсене, възпроизвеждане и изтегляне на направените записи.

При запис на разговорите, записваното устройство изпраща копие на аудио комуникациите към софтуера за запис,където информацията се записва.

Функции

Основните функции на ZAPIS са:

 • Запис на гласовите радио комуникации;
 • Запис на гласовите телефонни комуникации ;
 • Съхранение на информацията за всички записани гласови сесии;
 • Съхранение на записаните аудио файлове;
 • Търсене и филтриране на направените записи по различни критерии;
 • Възпроизвеждане на направените записи;
 • Възпроизвеждане на активните разговори в системата;
 • Изтегляне на записите на външен носител;
 • Възпроизвеждането на записите на външен плейър.

Защо ZAPIS?

 • Изцяло съвместим с всички изисквания на стандарт EUROCAE ED137B.
 • Модулен дизайн, позволяващ постепенно надграждане и скалиране;
 • Уеб-интерфейс за работа със софтуера;
 • Запис на разговорите без компресиране
 • Възможност на работа в „high-availability“ режим
 • Инсталация и интеграция с минимална инвестиция;
 • Най-висока степен на отказоустойчивост
 • Лесен за поддръжка с минимални разходи.

Приложение:

 • В системи за управление на въздушното движение
 • В системи за управление на движението на влаковете
 • Диспечерски центрове
 • Системи от критична важност