Umbrella

Network Monitoring System

/ МОНИТОРИНГ НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Критичните за мисиите системи се основават на голям брой под единици и
мрежи, работещи паралелно, често в множество локални и отдалечени места.
Следователно мрежовият
мониторинг трябва да обхваща много мрежи и сложни софтуерни дистрибуции.

Системата за наблюдение Umbrella интегрира мониторинг на критично важни
устройства и мрежи на множество места.
Наблюдаваната инфраструктура може да
включва:

 • Комуникационни устройства и инфраструктура
 • Радарни и навигационни системи
 • ИТ инфраструктура
 •  Енергийно оборудване
 •  Системи за сигурност и други

Архитектурата на системата е проектирана да бъде сигурна, лека , надеждна и съвместима със съвременни и стари устройства. Това създава изключителна гъвкавост при разполагането на системата и мониторинга. Системата позволява наблюдението на десетки хиляди устройства в ограничени мрежови среди и с минимални инвестиционни изисквания.

Основни предимства

 • Подобрена надеждност на инфраструктурата
 •  Намалени разходи чрез обединяване на операциите за наблюдение и улесняване на поддръжката
 • Ненадмината сигурност и производителност
 •  Безпроблемно наблюдение на местно, национално и глобално ниво
 • Оптимизиран за наблюдение на хиляди устройства с ограничен ресурс на хардуер и честотна лента
 • Уеб-базиран отдалечен достъп от всяко място
 • Клиентски ориентиран потребителски интерфейс и персонализиране на функциите
 • Водеща на пазара съвместимост и интеграция със съвременни и стари устройства
 • Наблюдение на специализирано оборудване чрез специализирани SNMP конвертори
 • Модулна архитектура без необходимост от инсталиране на допълнителен софтуерен на наблюдаваните устройства, позволяваща бързо и рентабилно мащабиране

Уеб-базиран отдалечен достъп

Когато се наблюдават критични мрежи, има множество заинтересовани страни с
различни разрешения за достъп на различни места.

Umbrella разполага с уеб –  базиран йерархичен достъп, който предоставя на потребителя 24/7 информация в реално време в зависимост от тяхната зона на отговорност, независимо от местоположението му.

/ NETWORK REDUNDANCY

/ KEY BENEFITS

Cost-effective

Lightweight architecture, COTS hardware and outstanding device compatibility significantly reduce integration, bandwidth and downtime costs, while improving system availability.

Reliable

With deployments in ATC and Defense environments, Umbrella features unparalleled reliability and availability by using a fully redundant configuration at both hardware and software levels.

Centralized monitoring

Device compatibility and the ability to integrate with third party NMS systems enable Umbrella to unify entire system monitoring. This significantly reduces complexity and enables centralized monitoring and management from a single or multiple remote locations.

Customizable

In addition to the wide range of supported legacy and modern devices, Umbrella offers custom SNMP-converters for legacy and specialized equipment monitoring.

Scalable

Agentless monitoring and support for a wide range of devices enables fast, cost-effective and straightforward upgrades to integrate additional monitored networks and thousands of devices while maximizing value of past investment.

Responsibility

Device activity logs and statistics are securely maintained in backups. Detailed statistics and reports about each device can be reviewed including performance, user activity and availability.

/ НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСИЧКИ НИВА

Umbrella is designed to provide essential information at all levels – the user can view aggregated alarms at global, site and local levels. This allows alarm management of multiple locations from a centralized workstation, shifting from country through site to local levels to monitor a single device and take appropriate action.

/ ПРИЛОЖЕНИЯ