Отбрана

С помощта на над 30-годишния си инженерен опит и в партньорство със световните лидери във високите технологии – компании от САЩ и Европа, „Балкантел“ има следните успешни проекти в областта на отбраната:

  • Модернизация и поддръжка на Комуникационните, Навигационните и Радарни системи на ВВС – по стандартите на НАТО и ICAO
  • Система за единно радио покритие на цялата територия на Република България за осигуряване на защитата на въздушното пространство


Тези, както и  други проекти от национално значение за отбраната, са изложени по-долу.

ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2014 – 2016 МЯСТО: България СТАТУС: Завършен Системата позволява създаването на подходяща инфраструктура за комуникационна и информационна поддръжка (КИП) на

Прочетете повече »

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ КИНС НА ВВС

Системата позволява създаването на подходяща инфраструктура за комуникационна и информационна поддръжка (КИП) на ВВС, която да отговаря на изискванията за подобряване на системата за полево

Прочетете повече »

СИСТЕМА FRONT DESK НА ЛЕТИЩА КРУМОВО, ГРАФ ИГНАТИЕВО И БЕЗМЕР

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2011 – 2012МЯСТО: България – Безмер, КрумовоСТАТУС: Завършен Проектиране, разработка и интеграция на SCADA система за мониторинг на военни летища Граф Игнатиево, Безмер

Прочетете повече »

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ДО „ПОД КЛЮЧ“ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ЛЕТИЩА ГРАФ ИГНАТИЕВО, КРУМОВО И БЕЗМЕР, СЪГЛАСНО СТАНДАРТИТЕ НА НАТО И ИКАО

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2002 – 2005 МЯСТО: България СТАТУС: Завършен Реализиране на проект до “под ключ” за модернизиране на комуникационните, информационни и навигационни

Прочетете повече »

НАДГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ, ИНФОРМАЦИОННИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2007 – 2008МЯСТО: България СТАТУС: Завършен Балкантел ООД е изградил следните системи: Проектиране и развитие на централизирана система за управление

Прочетете повече »

РАЗШИРЕНО РАДИО ПОКРИТИЕ И СИСТЕМИ ЗА ЛЕТИЩНО НАБЛЮДЕНИЕ

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2008 – 2010МЯСТО: България СТАТУС: Завършен Цели на проекта: Внедряване на комуникационна информационна и навигационна летищна инфраструктурна система за осигуряване

Прочетете повече »