Други проекти

В този раздел ще откриете повече подробности и за телекомуникационните проекти на фирма „Балкантел“, които тя е изпълнила за Държавната администрация и Министерството на Вътрешните работи.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (ИА “ЕСМИС”)

Проект: Профилактика на SDH преносната система от единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация Обхват: Цялостна профилактика на елементите на SDH преносната система и анализ

Прочетете повече »

СЛЕДГАРАНЦИОННО АБОНАМЕНТНО ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ВИДЕО-РАДАРНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ НАРУШЕНИЯ ТИП „SITRAFFIC ERS 400“

Дейности по договора: определяне характера на техническите,хардуерните, софтуерните и други проблеми; ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други; пълни функционални и технически

Прочетете повече »