ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВИ КОМУНИКАЦИИ НА ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР „РАДИС“

БАЛКАНТЕЛ ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.Наименование на проектa: Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечерски център „РАДИС“, договор за БФП  BG16RFOP002-1.001-0272-C01.Основна цел : Подпомогне пазарната реализация на иновативен продукт – устройство за гласови комуникации на […]

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В БАЛКАНТЕЛ ООД, ГР. СОФИЯ

БАЛКАНТЕЛ  ООД изпълнява проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.Наименование на проектa: Развитие на управленския капацитет в Балкантел ООД, гр. София Договор за БФП № BG16RFOP002-2.002-0343-C01Основна цел : Развитие и укрепване на управленския капацитет на Балкантел ООД чрез въвеждане на […]

Въвеждане на добри и безопасни условия на труд в Балкантел ООД

 БАЛКАНТЕЛ  ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ Добри и безопасни условия на труд “ на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси “ Наименование на проектното предложение: Въвеждане на добри и безопасни условия на труд в Балкантел ООД Основна цел на проекта: Подобряване на работната среда в Балкантел ООД чрез осигуряване на добри и […]

Повишаване на производствения капацитет и разширяване на експортния потенциал на Балкантел ООД

БАЛКАНТЕЛ ООД изпълнява проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 – Подобряване на производствения капацитет в МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.Наименование на проектa: Повишаване на производствения капацитет и разширяване на експортния потенциал на Балкантел ООД.Основна цел : Повишаване производствения капацитет на Балкантел ООД за производство на системи за мониторинг на управление на […]