СПЕЦИАЛИСТ – ПРОИЗВОДСТВО

ОТГОВОРНОСТИ: Участие в производството на прототипни образци и малки серии на електронни модули и устройства; Участие в ремонта и възстановяването на дефектирали устройства; Организиране и доставка на електронни и механични компоненти, съгласно предоставена от конструкторите документация; Проучване за доставчици и налични компоненти след предоставена спецификация. ИЗИСКВАНИЯ: Минимум средно специално образование с профил: „Eлектронна техника”, „Радио-телевизионна […]

ЕКСПЕРТ ЖП ПРОЕКТИ – СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ОТГОВОРНОСТИ: • Участие в процеса по изпълнение на проекти в сферата на жп сигнализацията, телекомуникациите и жп инфраструктурата;• Изготвяне на идейни, технически и работни проекти в областта на сигнализацията и телекомуникациите;• Отговорност и следене за навременното изпълнение на дейностите по проекти;• Извършване на предпроектни проучвания, изготвяне на план-графици, количествено-стойностни сметки и др. по дефинираните изисквания;• […]

СИСТЕМЕН ИНЖЕНЕР

    ОТГОВОРНОСТИ: Разработване на идейни, технически и работни системни проекти за телекомуникационни и осигурителни системи, пътнически информационни системи, системи за видеонаблюдение, системи за автоматика, електрозахранване, SCADA, ICT и др.; Управление на авторския надзор по време на изпълнението на строителството; Изготвяне на екзекутивна документация; Изготвяне на КСС; Договаряне с доставчици; Управление на екип по горните […]

LINUX СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

    ОТГОВОРНОСТИ: Инсталиране и конфигуриране на Linux базирани сървъри и работни станции; Администриране на инсталирани системи: преконфигуриране и допълнителни настройки; Изграждане на тестови конфигурации за проверка на работата на различни софтуерни и хардуерни продукти; Инсталиране и конфигуриране на VoIP софтуерни решения; Проучване и оценка на нови авангардни технологии и решения; Диагностика на софтуерни и […]

ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

    КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС? Да проучвате и идентифицирате нуждите на пазара и клиентите; Да представяте решенията и услугите на компанията; Да изграждате и поддържате професионални взаимоотношения с клиентите на компанията; Да изготвяте и реализирате стратегии и бизнес планове; Да предоставяте техническа информация на високо ниво и да отговаряте на запитвания на клиенти; Да […]