Табло за Далечна Информация по Оптичен Кабел

КЛИЕНТ: ДП „НКЖИ“ПЕРИОД: 2013 – 2015МЯСТО: БългарияСТАТУС: Завършен Инсталация и монтаж на 11 броя табла за далечна информация по оптичен кабел (ТДИОК). Табло за далечна информация по оптичен кабел (ТДИОК) е предназначено за: подаване на дежурния ръководител в най-близката гара на светлинна и звукова индикация за състоянието на автоматичното прелезно устройството АПУ; за дистанционно отваряне […]

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ – ВЪЗЕЛ СОФИЯ

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ПЕРИОД: 2014 – 2015МЯСТО: България, СофияСТАТУС: Завършен Дейностите на Балкантел обхващат: Проектиране на комуникационната система на центъра, включваща: проект на комуникационните интерфейси с отделните диспечерски линии; проект за изграждане на залата на диспечерите; проект за реализиране на диспечерските връзки чрез VoIP решения; проект за пренос на данни по оптичен кабел […]

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УЧАСТЪЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПИРДОП – КАРЛОВО

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ПЕРИОД: 2014 – 2015МЯСТО: България, Пирдоп- КарловоСТАТУС: Завършен Проектът включва следните осем експлоатационни пункта (гари), с километрично местоположение на приемните здания, както следва: (1)гара Пирдоп – км 83 + 859(2)гара Антон – км 90 + 932(3)гара Копривщица – км 100 + 240(4)гара Стряма – км 106 + 980(5)гара Клисура – км 116 […]

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ПЕРИОД: 2013 – 2017МЯСТО: България, София – Септември – ПловдивСТАТУС: Завършен Проектът е за изграждане на изцяло нови съвременни системи за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив и е част от цялостния проект за модернизация на железопътната линия София – Пловдив с обща дължина 156 […]

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РАДИОЛОКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС ТРЛК ВЪРБИЦА

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“ПЕРИОД: 2016 МЯСТО: България, ВърбицаСТАТУС: Завършен Цели на проекта: Модернизиранe на радарни комплекси за ДП РВД: Обект: Трасови радиолокационен комплекс Върбица; Реабилитиране на радарен комплекс. Официален изпълнител Thales Air Systems S.A.S, официален подизпълнител: Балкантел ООД; В обхвата на договора се включва проектиране, фабрични тестoве (FAT), финални функционални тестове (SAT) и доставки, […]

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ЛЕТИЩЕН РАДИОЛОКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“ПЕРИОД: 2016 – 2017МЯСТО: България, Летище СофияСТАТУС: Завършен Цели на проекта: Модернизиранe на радарни комплекси за ДП РВД – Обект: Летищен радиолокационен комплекс София; Изграждане на нов радарен комплекс. Официален изпълнител Thales Air Systems S.A.S, официален подизпълнител: Балкантел ООД; В обхвата на договора се включва проектиране, фабрични тестoве (FAT), финални […]

ИНСТРУМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА КАЦАНЕ, КОМУНИКАЦИОННИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ НА ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“ПЕРИОД: 2004 – 2005МЯСТО: България – Летище ПловдивСТАТУС: Завършен Цели на проекта: Изготвяне и изпълнение на проект за изграждане на инструментална система за кацане ILS, метеорологични системи, комуникационни системи на летище Пловдив; Дейностите включват: Детайлизиран инженерен доклад, включващ топография, конструкция, мощност и окабеляване; Инсталиране на фундаменти, шелтери и специални  помощни […]

МОДЕРНИЗАЦИЯ, КОНСТРУКТИВНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА VOR/DME НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ – ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“ПЕРИОД: 2015 – продължаваМЯСТО: БългарияСТАТУС: В изпълнение Обхватът на проекта включва: Доставка на 5 броя VOR/DME + 1 DME; Заводски изпитания; Изпитания на място; Инсталация и пускане в екплоатация; СМР. Дейностите на БАЛКАНТЕЛ като подизпълнител на THALES AIR SYSTEMS S.A.S. включват: Изграждане на два нови обекта, включващо шелтъри и противовеси – […]

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТРАСОВИ РАДИОЛОКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС ТРЛК ЧЕРНИ ВРЪХ

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“ПЕРИОД: 2015 МЯСТО: България, Черни ВръхСТАТУС: Завършен Цели на проекта: Модернизиранe на радарни комплекси за ДП РВД: Обект: Трасови радиолокационен комплекс Черни Връх; Реабилитиране на радарен комплекс. Официален изпълнител Thales Air Systems S.A.S, официален подизпълнител: Балкантел ООД; В обхвата на договора се включва проектиране, фабрични тестoве (FAT), финални функционални тестове (SAT) […]

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ И ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСТРОЙСТВО ЗА ГЛАСОВИ КОМУНИКАЦИИ НА ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР „РАДИС“

БАЛКАНТЕЛ ООД изпълнява проект запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.Наименование на проектa: Внедряване на иновативен продукт и пазарна реализация на устройство за гласови комуникации на диспечерски център „РАДИС“, договор за БФП  BG16RFOP002-1.001-0272-C01.Основна цел : Подпомогне пазарната реализация на иновативен продукт – устройство за гласови комуникации на […]