Стартира нов проект за развитие на железопътен възел Пловдив

Фирма „Балкантел“ ООД стартира нов проект за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. Той е част от проект „Развитие на жeлезопътен възел Пловдив”. При изпълнението на проекта, фирмата си партнира с „Трейс Груп Холд“ АД. Срокът за изпълнение на целия проект е до 35 месеца.