СЛЕДГАРАНЦИОННО АБОНАМЕНТНО ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ВИДЕО-РАДАРНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ НАРУШЕНИЯ ТИП „SITRAFFIC ERS 400“

Дейности по договора:

  • определяне характера на техническите,хардуерните, софтуерните и други проблеми;
  • ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други;
  • пълни функционални и технически тестове за работоспособността на системата.

Период: декември 2014 – декември 2016