СИСТЕМИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Системи за жп телекомуникации:

 • Проектиране на комплексни цифрови системи за пренос  на глас и данни за управление на жп транспорта;
 • Проектиране на високонадеждни оперативни диспечерски връзки чрез VoIP решения;
 • Проектиране на комуникационни интерфейси на влаковите диспечерски линии за връзки  и управление на движението;
 • Проектиране на зали за разполагане на работните места на диспечерите и изграждане на видеостена за следене на работните процеси и влаковото движение;
 • Проекти и изграждане на стандартни телекомуникационни и на GSM-R връзки за транспорта;
 • Доставка, монтаж и поддръжка на сървърно оборудване, интерактивни терминали за осигуряване на функционалността на диспечерските връзки;
 • Проектиране и изграждане на опорни оптични кабелни линии и системи за предаване на данни за жп транспорт;

Всички системи и оборудване за телекомуникации отговарят на приложимите европейски и български изисквания, както и на специфичната нормативна база на железопътния транспорт!

 • Проектиране на комплексни цифрови системи за пренос на глас и данни за управление на жп транспорта;
 • Проектиране на високонадеждни оперативни диспечерски връзки чрез VоIP решения.
 • Изграждане на диспечерски центрове, включващи работни места, видеостени и гарови концентратори със специализиран интерфейс за управление на междугаровите комуникации;
 • Проектиране и изграждане на междугарова инфраструктура за комуникации, чрез GSM-R и SDH/PDH оптични връзки;
 • Доставка, монтаж и поддръжка на сървърно оборудване за интеграция на цялата система и осигуряване на безотказна работа;