РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ЗЛАТИЦА – КАРЛОВО

КЛИЕНТ: ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“
ПЕРИОД: 2016 – Продължава
МЯСТО: България, Златица- Карлово
СТАТУС: В изпълнение

Обхват на проекта:
  • Инсталиране на броячи на оси;
  • Подмяна на съществуващи контролни панели с нови, произведени от Балкантел;
  • Подмяна на съществуващо захранване на жп гарите (8 броя), с ново, произведено от Балкантел;
  • Модернизация на светофори;
  • Модернизация на централизации;
  • Ъпгрейд на автоматични прелезни устройства;
  • Инсталация на кабелна мрежа;
  • Рехабилитация на кабелна мрежа;
  • Строително-монтажни дейности.