РАЗШИРЕНО РАДИО ПОКРИТИЕ И СИСТЕМИ ЗА ЛЕТИЩНО НАБЛЮДЕНИЕ

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ПЕРИОД: 2008 – 2010
МЯСТО: България
СТАТУС: Завършен

Цели на проекта:

 • Внедряване на комуникационна информационна и навигационна летищна инфраструктурна система за осигуряване на наблюдение, контрол и поддръжка на силите, осигуряващи въздушен суверенитет на Република България (първи етап);
 • Осигуряване на защитен обмен на данни в реално време, чрез използване на модерни комуникационни и информационни системи, както по време на оперативна ежедневна дейност, така и при ситуации на кризи и бедствия.

Обхват на проекта:

 • УКВ МВ / ДМВ радио мрежа на територията на Република България;
 • Развитие на националното VCCS / система за гласова комуникация и контрол / комутационна мрежа;
 • Развитие на AMHS;
 • Национална мрежа за нуждите на българските ВВС;
 • Системи за контрол на въздушното движение;
 • Местни строителни дейности на всеки обект – фундаменти, шелтъри (контейнери), антенни мачти и кули, силово и ел.захранване, комуникационно окабеляване, аварийно захранване с генератори и UPS;
 • Мрежа за управление на софтуера;
 • Система за контрол на авиобазите, навигация и системи за кацане – Man Machine Interface;
 • Системи за защита и видео наблюдение  на летища;
 • Постове за мобилна комуникация;