НАДГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ, ИНФОРМАЦИОННИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ПЕРИОД: 2007 – 2008
МЯСТО: България
СТАТУС: Завършен

Балкантел ООД е изградил следните системи:

  • Проектиране и развитие на централизирана система за управление на цялата национална радиорелейна мрежа;
  • Проектиране и разработване на мрежа за пренос на данни, глас, аналогови и цифрови сигнали;
  • Системи и запис за обективен контрол на глас и данни;
  • Системи за аварийно захранване с UPS и дизел генератори;
  • Свързаната с тях инфраструктура – фундаменти, кули, шелтъри, телекомуникационно и  силово електрическо окабеляване;
  • Изграждане на надеждно и непрекъсваемо захранване;
  • Обучение на персонала за поддръжка и експлоатация с  радиорелейната мрежа;
  • Опазване на околната среда;
  • Поддръжка и периодична  проверка на мрежата;