МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТРАСОВИ РАДИОЛОКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС ТРЛК ЧЕРНИ ВРЪХ

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“
ПЕРИОД: 2015 
МЯСТО: България, Черни Връх
СТАТУС: Завършен

Цели на проекта:

  • Модернизиранe на радарни комплекси за ДП РВД: Обект: Трасови радиолокационен комплекс Черни Връх;
  • Реабилитиране на радарен комплекс. Официален изпълнител Thales Air Systems S.A.S, официален подизпълнител: Балкантел ООД;
  • В обхвата на договора се включва проектиране, фабрични тестoве (FAT), финални функционални тестове (SAT) и доставки, строително-монтажни работи, настройки, пробна експлоатация и въвеждане в редовна експлоатация;

Дейности:

  • Демонтаж на съществуващ радом, първична и вторична антена, вълноводи, оборудване и др;
  • Монтаж на нов адаптиращ пръстен пиедестал;
  • Монтаж на първична и вторична антена с диаметър 17м;
  • Инсталиране на нов радом;
  • Монтаж на ново електрическо табло и електрическа инсталация в радома;
  • Направа на нова врата за достъп към залата за оборудване и механична инсталация;