МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РАДИОЛОКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС ТРЛК ВЪРБИЦА

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“
ПЕРИОД: 2016 
МЯСТО: България, Върбица
СТАТУС: Завършен

Цели на проекта:

 • Модернизиранe на радарни комплекси за ДП РВД: Обект: Трасови радиолокационен комплекс Върбица;
 • Реабилитиране на радарен комплекс. Официален изпълнител Thales Air Systems S.A.S, официален подизпълнител: Балкантел ООД;
 • В обхвата на договора се включва проектиране, фабрични тестoве (FAT), финални функционални тестове (SAT) и доставки, строително-монтажни работи, настройки, пробна експлоатация и въвеждане в редовна експлоатация;


Дейности:

 • Демонтаж на съществуващa стоманена констр., радом, първична антена, педестал, шкафове, вълноводи и др;
 • Монтаж на адаптиращ пръстен за фиксиране на нова антена;
 • Монтаж на нов педестал;
 • Монтаж на нова първична и вторична антена;
 • Mонтаж на нов радом с диаметър 17м;
 • Монтаж на ново електрическо табло и електрическа инсталация в радома;
 • Демонтаж на съществуващ вторичен радом, вторична антена, педестал и стоманена кула (ЖР);
 • Монтаж на нова стоманена конструкция;