Сайтът е в процес на поддръжка, някои елементи може да не работят по предназначение. Извиняваме се за приченото неудобство.

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ КИНС НА ВВС

Системата позволява създаването на подходяща инфраструктура за комуникационна и информационна поддръжка (КИП) на ВВС, която да отговаря на изискванията за подобряване на системата за полево командване и управление.

Системата осигурява единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната, позволяващо обмен на всички видове информация:

  • метеорологична информация;
  • информация за управление на въздушното движение;
  • управление на излитане и кацане, денем и нощем, при всякакви условия;
  • създаване на видеоконференции;
  • непрекъсната комуникация „земя-въздух“ и „земя-земя“;
  • комуникационна и информационна подкрепа на партньорски войски, участващи в учения на територията на страната.

Системата осигурява непрекъснато и надеждно управление чрез силно устойчива комуникация между различни точки, следвайки стандартите на НАТО.

Мобилните комуникационни превозни средства подобряват гъвкавостта на КИП и мобилността на подразделенията на ВВС.

Използване на модул за мобилна комуникация:

  • Осигуряване за кратко време на увеличение  на радиочестотната лента на УКВ / УВЧ в определена посока (зона), за да се осигури единно радио покритие за контрол върху територията на страната при изпълнение на бойно дежурство в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО;
  • Разполагане при поискване на подадената информационна, комуникационна и навигационна система на ВВС в съответствие с настоящите изисквания на НАТО;
  • КИП на подразделенията на ВВС, участващи в учения на територията на страната чрез разполагане на полеви комуникационни и информационни възли и тяхната многоканална връзка със стационарната комуникационна система на Българската армия, релейните линии на цифрово радио на ВВС и комуникационните мрежи на Национален телекомуникационен оператор;
  • Осигуряване на независимо използване на радиостанцията VHF / UHF на Въздушните сили от състава на устройството, неговото дистанционно управление от отдалечен команден център или интегрирането му в мрежата за управление на гласова комуникация (VCCS) на ВВС.