ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ КИНС НА ВВС

Системата позволява създаването на подходяща инфраструктура за комуникационна и информационна поддръжка (КИП) на ВВС, която да отговаря на изискванията за подобряване на системата за полево командване и управление.

Системата осигурява единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната, позволяващо обмен на всички видове информация:

  • метеорологична информация;
  • информация за управление на въздушното движение;
  • управление на излитане и кацане, денем и нощем, при всякакви условия;
  • създаване на видеоконференции;
  • непрекъсната комуникация „земя-въздух“ и „земя-земя“;
  • комуникационна и информационна подкрепа на партньорски войски, участващи в учения на територията на страната.

Системата осигурява непрекъснато и надеждно управление чрез силно устойчива комуникация между различни точки, следвайки стандартите на НАТО.

Мобилните комуникационни превозни средства подобряват гъвкавостта на КИП и мобилността на подразделенията на ВВС.

Използване на модул за мобилна комуникация:

  • Осигуряване за кратко време на увеличение  на радиочестотната лента на УКВ / УВЧ в определена посока (зона), за да се осигури единно радио покритие за контрол върху територията на страната при изпълнение на бойно дежурство в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО;
  • Разполагане при поискване на подадената информационна, комуникационна и навигационна система на ВВС в съответствие с настоящите изисквания на НАТО;
  • КИП на подразделенията на ВВС, участващи в учения на територията на страната чрез разполагане на полеви комуникационни и информационни възли и тяхната многоканална връзка със стационарната комуникационна система на Българската армия, релейните линии на цифрово радио на ВВС и комуникационните мрежи на Национален телекомуникационен оператор;
  • Осигуряване на независимо използване на радиостанцията VHF / UHF на Въздушните сили от състава на устройството, неговото дистанционно управление от отдалечен команден център или интегрирането му в мрежата за управление на гласова комуникация (VCCS) на ВВС.