ИНСТРУМЕНТАЛНА СИСТЕМА ЗА КАЦАНЕ, КОМУНИКАЦИОННИ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ НА ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ

КЛИЕНТ: ДП „Ръководство на Въздушното Движение“
ПЕРИОД: 2004 – 2005
МЯСТО: България – Летище Пловдив
СТАТУС: Завършен

Цели на проекта:

Изготвяне и изпълнение на проект за изграждане на инструментална система за кацане ILS, метеорологични системи, комуникационни системи на летище Пловдив;

Дейностите включват:

  • Детайлизиран инженерен доклад, включващ топография, конструкция, мощност и окабеляване;
  • Инсталиране на фундаменти, шелтери и специални  помощни конструкции;
  • Монтаж на  кабели за захранване и телекомуникационни кабели;
  • Монтаж на оборудване;