ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (ИА “ЕСМИС”)

Проект: Профилактика на SDH преносната система от единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация
Обхват:

Цялостна профилактика на елементите на SDH преносната система и анализ на състоянието й чрез прилагане на съвременни методи  за превантивен контрол с цел гарантиране на работоспособността и надеждността на SDH преносната система. Изпълнен – 2014

Проект: Увеличаване на преносния капацитет на SDH преносната система от единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация
Обхват:

Увеличаване на преносния капацитет на SDH преносната система на Единната електронна съобщителна мрежа, което включва разширяване на възможностите на мрежата чрез внедряване на високоскоростни Ethernet базирани модули и доставка, тестване и конфигуриране на оптични модули. Изпълнен – 2014