„Балкантел“ с презентация във ВТУ „Тодор Каблешков“

Представители на фирма „Балкантел“ ООД се срещнаха със студенти на ВТУ „Тодор Каблешков“ от специалностите „Комуникационна и осигурителна техника“ и „Комуникационна и компютърна техника и системи “.

Срещата беше планирана като презентация на фирмата за дейностите, които извършва и продуктите, които създава. Но тя бързо премина в дискусия, в която студентите спокойно задаваха въпросите, които най-много ги интересуваха. Най-голяма част от тях бяха свързани с търсените от фирмата кадри и нужните им квалификация и опит.  Д-р Людмил Иванов, председател на Управителния съвет на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA) и г-жа Венцислава Трайкова, специалист човешки ресурси във фирмата, изслушаха внимателно всички питания на студентите. Те разказаха максимално изчерпателно за дейността на компанията и възможностите за стажантски програми и работа.

Срещата продължи повече от час и се проведе в лабораторията по „Технически средства за управление в осигурителни системи“. В началото на учебната година, тя беше обновена от фирма „Балкантел“ ООД. Всички студенти споделиха, че са изключително щастливи от новите условия за работа в лабораторията. Тя им дава възможност да усъвършенстват уменията си с последните технологии в тази сфера.