„Балкантел“ ООД с успешен първи етап по модернизацията на жп гара Пловдив

През месец февруари, екипът на ЖП отдела на фирма „Балкантел“ ООД успя да предаде  Техническия  проект – част „Сигнализация“ и част „Телекомуникации“.  Впоследствие, бяха отстранени забележките по проекта. Специалистите ни успяха да завършват и една от най-важните стъпки – подготовка и предаване на документация за одобрение на производители и апаратура за обекта. И месец февруари не премина без много срещи и комисии за организиране на задачите по работния процес.

Целта на настоящия проект е изграждането на конкурентноспособна железопътна инфраструктура, която да отговаря на предизвикателствата на ЕС за развитие на цялостна транс-европейска транспортна мрежа.