Балкантел ООД с успешен проект за изработка на комплексни токозахранващи устройства за маршрутно-релейни централизации

В края на м. септември и с огромен успех приключи проект на Балкантел ООД за изработка и предаване на комплексни токозахранващи устройства (КТЗУ) за маршрутно-релейни централизации (МРЦ) тип МН-70 за целите на железопътния транспорт на територията на Република България.

С този проект компанията ни се утвърди като надежден доставчик и единствен производител на комплексни токозахранващи устройства, които ще спомогнат дейността на железопътната инфраструктура.

Повод за гордост е фактът, че КТЗУ за МРЦ тип МН-70 е продукт на корпоративното „know-how” и експертизата, която притежаваме, с което показахме за пореден път значимостта на иновациите и експертната инженерна дейност в поддържането на критични инфраструктури.

устройства за маршрутно-релейни централизации
устройства за маршрутно-релейни централизации