„Балкантел“ ООД продължава работата по модернизацията на жп гара Пловдив

И през месец март дейностите по проекта „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив” продължават. Специалистите ни работят неуморно, за да изпълнят всички изисквания на Възложителя на поръчката  – ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

 През този месец, колегите ни от ЖП отдела успяха да предадат втора ревизия на Техническия проект. Те имаха и тежката задача да се подготвят отлично и за участието си в Експертния съвет.   За да бъдат изпълнени всички задачи докрай, и през март бяха организирани множество срещи и комисии за планиране и подготовка на работния процес.