БАЛКАНТЕЛ И SAC ЗАВЪРШИХА КЛЮЧОВ ПРОЕКТ ЗА ДП РВД

Клиент:   ДП „Ръководство на Въздушното Движение“
Изпълнител: Балкантел ООД/ SAC
Период:   2019-2021г.
Място:   България обекти Пловдив, Бургас,
Варна, Божурище, Вакарел и Г.Оряховица
Статус:   Завършен 

Цели на проекта:

Демонтаж на съществуващо морално остаряло оборудване NDB и доставка и инсталация изцяло нови модерни NDB системи по Договор за Модернизиране на шест системи NDB на ДП РВД.

Дейности:

Демонтиране на съществуващото оборудване:

 • Предавател
 • Антенно съгласуващо устройство
 • Антенно фидерна система
 • Резервирано токозахранване
 • Устройство за наблюдение

Инсталация на нова система приводна радиостанция NDB:

 • Доставки на оборудване
 • Инсталация на Предавател
 • Инсталация на Антенно съгласуващо устройство
 • Инсталация на Антенно фидерна система
 • Инсталация на Резервирано токозахранване
 • Инсталация на Устройства за конвертиране и предаване данните
 • Инсталация на Устройство за наблюдение
 • Преработка и осъвременяване на съществуващите по обектите електрически и заземителни инсталации
 • Настройка и конфигурации на оборудването
 • Изработка на специализиран софтуер за наблюдение
 • Летатена проверка (облитане на съоръжението)
 • Подписване на финален протокол и предаване за експлоатация на възложителя ДП РВД