ТЕСТЕР НА СОФТУЕР

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС?

 • Тестване на софтуерните продукти на фирмата;
 • Определяне и прилагане на практики и процедури за осигуряване на по-добро качество за софтуера на компанията;
 • Ръчно и автоматизирано тестване;
 • Документиране на резултатите от проведените тестове;
 • Проектиране на тестове по предварително зададени параметри;
 • Изготвяне на документация за следене на процеса по отстраняване на грешки;
 • Изготвяне на документация за ползване на тестваните продукти от потребителска гледна точка (user manual).


ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Желание за работа с нови технологии;
 • Отлични аналитични умения;
 • Фамилиарност с използването на компютърни приложения и уеб браузъри;
 • Отлично владеене на Английски език;

 

ВАШЕ ПРЕДИМСТВО ЩЕ БЪДАТ:

 • Опит с изготвяне на потребителска документация;
 • Познания по UML моделиране и документация;
 • Работа с GIT/GITLAB;
 • Базови познания в програмирането;
 • Опит в използването на Linux операционна система;
 • Опит в използването CI/CD.

 

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net.