МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ

Проектиране и изработка на автоматични метеорологични системи за предоставяне на актуална информация за локалните метеорологични условия: измерване на основните метеорологични параметри като температура и относителна влажност на въздуха; скорост на вятъра; наличие на дъждове; снеговалежи и др. Инсталация и интеграция на метеорологичното оборудване към вътрешната телекомуникационна мрежа и инфраструктура на клиента (къща, курортна станция, хотел, […]

КОМПЛЕКСНИ PDH, SDH, ЕTHERNET, FTTX РЕШЕНИЯ

Доставка, монтаж и поддръжка на oпорни мрежи и мрежи за достъп. Изграждане на широка гама опорни мрежи използващи оптична и/или медна инфраструктура (мултиплексори, рутери, терминални устройства, шлюзове, модеми, конвертори от различни видове, кабели, пасивно оборудване и др.), както и достъп до услуги чрез MSAN/ DSLAM: SDH и PDH мултиплексно оборудване; TDM-базирани цифрови автоматични телефонни централи […]

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТНИЯ ТРАФИК

Фирма „Балкантел“ извършва интеграция на цялостни системи за управление на пътния трафик, насочени към осигуряване на по-икономичен, по-безопасен и по-ефективен транспорт. Предлаганите решения се базират на информационни и комуникационни технологии от водещи доставчици. Те допринасят за реализирането на интелигентни и съвременни възможности за: контрол на скоростта на пътя; намаляване на задръстванията в градски условия; намаляване […]

МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ

Системата „Мобилна aпаратна“ позволява създаване на подходяща инфраструктура за полева система за командване и управление, в контекста на военната авиация. Комуникационните модули на „Балкантел“ осигуряват единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната, позволявайки обмен на всички видове информация: метеорологична информация; информация за управление на въздушното движение; управление на излитане и кацане, […]

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Проектиране, инсталация и поддръжка на системи за видео наблюдение Изпълнени проекти: Фирма „Балкантел“  проектира, инсталира и поддържа съвременни IP базирани системи за видеонаблюдение на авиобази Граф Игнатиево, Крумово и Безмер. Видеосистемите са изградени на базата на мрежови PTZ видеокамери и интелигентен софтуер. Така се подпомага дейността на охраната на авиобазите и се гарантира по-добра безопасност […]

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦИФРОВИ РАДИОРЕЛЕЙНИ ЛИНИИ ЗА ПРЕНОС НА ГЛАС, ДАННИ И ТВ ПРОГРАМИ

Решения Топологичен профил; Изчисляване на статистическа стабилност на радиорелейна линия; Архитектурни решения базирани на PDH, SDH и Ethernet; Телекомуникационни кули и помещения за оборудване; Системни решения за маршрутизиране на преноса, в зависимост от крайните устройства. Изграждане Стационарни и мобилни решения с резервирано захранване за помещаване на телекомуникационна апаратура; Централизирано наблюдение и контрол на преносната мрежа; […]

СИСТЕМИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Системи за жп телекомуникации: Проектиране на комплексни цифрови системи за пренос  на глас и данни за управление на жп транспорта; Проектиране на високонадеждни оперативни диспечерски връзки чрез VoIP решения; Проектиране на комуникационни интерфейси на влаковите диспечерски линии за връзки  и управление на движението; Проектиране на зали за разполагане на работните места на диспечерите и изграждане […]

СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Преглед на системата Фирма „Балкантел“ предоставя решения за системи за наблюдение и контрол във Военния сектор, Железопътен транспорт, Авиационен транспорт и други. NMS системите ни се отличават с модулност и мащабируемост. Това позволява на NMS системата да бъде инсталирана и модифицирана с минимални усилия, без да се налагат големи промени в конфигурацията. Също така позволява […]

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЛАКОВОТО ДВИЖЕНИЕ

Системи за железопътна осигурителна техника (сигнализация) Всички те са съгласувани със стандартите на НАТО и ИКАО, включващи: Изпълняваме широк спектър от дейности свързани със специфичните задачи  поставени от жп транспорт като проектиране, поддръжка и експлоатация на обектите и най-вече осигуряване безопасността на влаковото движение Цялостно проектиране и модернизация на осигурителните системи в гари и междугария на един ЖП […]

СИСТЕМИ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ, КАЦАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

Проектиране, доставка, инсталация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на цялостни решения на системи за управление на въздушното движение, навигация и кацане. Всички те са съгласувани със стандартите на НАТО и ИКАО, включващи: TACAN, DVOR/CVOR, DME, NDB; ILS(I, II и III категория), MB; ASR, SSR, PAR, GCA; AMHS, RDPS, FDPS, ATIS/VOLMET; A-SMGCS; ADS-B, C; VHF и UHF радиостанции за радиокомуникации […]