ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2014 – 2016 МЯСТО: България СТАТУС: Завършен Системата позволява създаването на подходяща инфраструктура за комуникационна и информационна поддръжка (КИП) на ВВС, която да отговаря на изискванията за подобряване на системата за полево командване и управление. Системата осигурява единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната, позволяващо обмен […]

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ КИНС НА ВВС

Системата позволява създаването на подходяща инфраструктура за комуникационна и информационна поддръжка (КИП) на ВВС, която да отговаря на изискванията за подобряване на системата за полево командване и управление. Системата осигурява единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната, позволяващо обмен на всички видове информация: метеорологична информация; информация за управление на въздушното движение; […]

СИСТЕМА FRONT DESK НА ЛЕТИЩА КРУМОВО, ГРАФ ИГНАТИЕВО И БЕЗМЕР

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2011 – 2012МЯСТО: България – Безмер, КрумовоСТАТУС: Завършен Проектиране, разработка и интеграция на SCADA система за мониторинг на военни летища Граф Игнатиево, Безмер и Крумово в реално време, така нар. Front Desk; Изпълнението на проекта включва: Надграждане на хардуера на LAN и система MMI за автоматична визуализация на състоянието на навигационните средства и състояние на пистата; Въвеждане […]

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ДО „ПОД КЛЮЧ“ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ЛЕТИЩА ГРАФ ИГНАТИЕВО, КРУМОВО И БЕЗМЕР, СЪГЛАСНО СТАНДАРТИТЕ НА НАТО И ИКАО

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2002 – 2005 МЯСТО: България СТАТУС: Завършен Реализиране на проект до “под ключ” за модернизиране на комуникационните, информационни и навигационни системи на летища Граф Игнатиево, Крумово и Безмер, съгласно стандартите на НАТО и ИКАО, 2002 – 2005; Балкантел има основна роля при реализацията до “под ключ” на следните подсистеми за българските ВВС: Проектиране и изграждане на […]

НАДГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ, ИНФОРМАЦИОННИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2007 – 2008МЯСТО: България СТАТУС: Завършен Балкантел ООД е изградил следните системи: Проектиране и развитие на централизирана система за управление на цялата национална радиорелейна мрежа; Проектиране и разработване на мрежа за пренос на данни, глас, аналогови и цифрови сигнали; Системи и запис за обективен контрол на глас и данни; Системи […]

РАЗШИРЕНО РАДИО ПОКРИТИЕ И СИСТЕМИ ЗА ЛЕТИЩНО НАБЛЮДЕНИЕ

КЛИЕНТ: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ПЕРИОД: 2008 – 2010МЯСТО: България СТАТУС: Завършен Цели на проекта: Внедряване на комуникационна информационна и навигационна летищна инфраструктурна система за осигуряване на наблюдение, контрол и поддръжка на силите, осигуряващи въздушен суверенитет на Република България (първи етап); Осигуряване на защитен обмен на данни в реално време, чрез използване на модерни комуникационни и […]