ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (ИА “ЕСМИС”)

Проект: Профилактика на SDH преносната система от единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация Обхват: Цялостна профилактика на елементите на SDH преносната система и анализ на състоянието й чрез прилагане на съвременни методи  за превантивен контрол с цел гарантиране на работоспособността и надеждността на SDH преносната система. Изпълнен – 2014 Проект: Увеличаване на преносния капацитет на […]

СЛЕДГАРАНЦИОННО АБОНАМЕНТНО ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ВИДЕО-РАДАРНИ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ НАРУШЕНИЯ ТИП „SITRAFFIC ERS 400“

Дейности по договора: определяне характера на техническите,хардуерните, софтуерните и други проблеми; ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други; пълни функционални и технически тестове за работоспособността на системата. Период: декември 2014 – декември 2016