ЕКСПЕРТ БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

    КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС? Да проучвате и идентифицирате нуждите на пазара и клиентите; Да представяте решенията и услугите на компанията; Да изграждате и поддържате професионални взаимоотношения с клиентите на компанията; Да изготвяте и реализирате стратегии и бизнес планове; Да предоставяте техническа информация на високо ниво и да отговаряте на запитвания на клиенти; Да […]